NMK Frøya Gokart

Aktivitetstilbud

NMK Frøya ble stiftet i 2004 og har i dag 180 medlemmer.

Frøya Motorsportsenter er samlokalisert med Frøya kystflyplass og anlegget har 800 meter gokartbane, 1600 meter asfaltbane for drifting/bilkjøring , muligheter for streetlegal dragracing, stort depotområde med kiosk og gokartutleie.

Gokart

NMK Frøya har en aktiv gokartgruppe med over 50 aktive førere.

Du kan starte med gokartkjøring det året du fyller 6 år og det er selvsagt ingen øvre aldersgrense, dette er gøy for barn i alle aldre.

Det arrangeres gokarttreninger hver onsdag i hele sommerhalvåret.

For mere info om regler og klasser for Gokart : http://bilsport.no/grener/formel-k/

Vi gjør oppmerksom på kravet om ledsager for barn under 18 år

9.5 Ledsagerlisens
9.5.1 Det kreves obligatorisk ledsagerlisens for ledsager til førere under fylte 18 år.
9.5.2 Lisensen er personlig, og må derfor utstedes i ledsagerens navn.
9.5.3 Anmelder/ledsager melder på deltageren og har det fulle ansvaret for denne under løpet.
9.5.4 Innehaver av ledsagerlisens kan kun anmelde en fører i et løp med mindre førerne er søsken.
9.5.5 I forbindelse med trening kan innehaver av ledsagerlisens ha ansvaret for inntil to førere.
9.5.6 Ledsager kan ved skriftlig fullmakt overføre ansvaret til en annen. Denne må være over 18 år og inneha gyldig lisens.
9.5.7 Som ledsagerlisens godkjennes alle personlige lisenser.
9.5.8 Ledsager er underlagt de samme plikter og rettigheter som andre lisensinnehavere. Spesialreglement for «Doping og bruk av rusmidler», gjelder også for ledsagere.

Klubben har også utleiekarter som kan leies for de som ikke har egne gokarter.

Ta turen innom banen en onsdag og se om dette er noe for deg!

Vi leier også ut utleiekarter til firma og større arrangement. Ta kontakt for et tilbud!

Bilkjøring

På Frøyabanen er det muligheter for banekjøring med bil, Drifting og Dragracing.

For mere info vedr regler og lisenser vedr feks Drifting: http://bilsport.no/grener/drifting/

Dette er en av få baner i Norge som har mulighet til å arrangere alle disse grenene på en og samme bane.

Det er 8-10 helger pr år med organiserte treff/banekjøringer på Frøyabanen og selv om du ikke har egen bil til banekjøring så anbefaler vi alle til å ta turen innom som tilskuer på våre arrangement.

Bli medlem

Informasjon om medlemskap i NMK klubb
(Det er viktig at du leser dette før du legger inn ditt medlemskap)

Medlemskap

NMK har like medlemskategorier som gjelder for alle NMK klubber.

Disse er:

  • Senior (fra det år man fyller 18)
  • Junior (til og med det år man fyller 17)
  • Ledsager-Foresatt (til hovedmedlem senior eller junior)
  • Pensjonistmedlem (fra det år alminnelig pensjonsalder starter)

OBS: SKAL MAN HA FØRERLISENS TILKNYTTET NORGES BILSPORTFORBUND MÅ MAN INNEHA ET JUNIOR ELLER SENIORMEDLEMSKAP. LEDSAGER – FORESATT MEDLEMSKAP ER DA IKKE GODKJENT.

Dette gjelder ikke om man kun er ledsager. Da kan man ha Ledsager – Foresatt medlemskap som tidligere.

Er man utøver med lisens fra NMF er ledsagermedlemskap godkjent som utøver.

De anbefalte satsene fra NMK sentralt er i ny Landsmøteperiode er kr 600,- for senior og 400,- for de ytterligere medlemsskap Ledsager- foresatt, junior og pensjonist. (Enkelte klubber har vedtatt andre satser enn dette i sine årsmøter).

Enkeltmedlemmer tilsluttet NMKs klubber skal registreres av NMK administrasjon i et sentralt medlemsregister for hele landet. Medlemsregisteret administreres av NMK sentralt og klubbene benytter styreweb for benyttelse av egen administrasjon. Det er kun medlemmer som er registrert sentralt som anses som NMK medlemmer og som kan benytte seg av medlemsfordeler.

Nye medlemmer som tegnes etter 01.09 betaler halv kontingent ut året (Dette gjelder ikke medlemmer som allerede er registrert i NMKs medlemsregister. Allerede medlem med medlemsnummer og utfakturert for inneværende år kan ikke benytte dette. Medlemskap må da betales i sin helhet )

Livsvarige medlemmer er de som det er betalt en engangsavgift for av egen klubb. Disse betaler ikke medlemskap pr år.

Som Ledsager – Foresatt kan opptas mot ektefelle/samboer og barn. Et Ledsager – Foresatt medlemskap er knyttet til et senior- eller juniormedlemskap og er først gyldig når dette medlemskapet er betalt. Et Ledsager – Foresatt medlemskap har ellers samme rettigheter som alminnelige medlemmer på klubbnivå.

Pensjonister betaler samme kontingent som juniorer, fra den til enhver tid gjeldende pensjonsalder.

Verv i NMK organisasjonen

Skal man være stemmeberettiget i NMK klubb må man være betalende medlem av klubben.
Man kan ikke sitte i styreverv eller andre verv i NMK organisasjonen hvis man ikke er medlem av NMK

Krav om foresatt

Har man barn (juniorfører) under 16 år som utøver gren tilknyttet Norges Motorsportforbund, må man som foresatt inneha et medlemskap som ledsager. Dette kan løses ved å meldes seg inn som Ledsager- Foresatt (et medlemskap som innehar alle de rettigheter et junior el senior medlemskap har. Man kan også kjøre på dette medlemskapet). Se https://nmfsport.no/wp-content/uploads/2021/01/NKR-2021.pdf

Har man barn (juniorfører) under 18 år som utøver Formel K (Kart) må man som foresatt inneha medlemskap som ledsager i klubb tilknyttet NBF. Se lovverk på bilsport.no.

Har man barn (juniorfører) som kjører bilcross jr må man som foresatt være medlem i klubb tilknyttet NBF. Foresatt skal være tilstede under konkurranser og trening. Se lovverk på bilsport.no.

(Dersom du ER eller HAR VÆRT medlem de tre siste årene skal du IKKE benytte innmeldingsskjema, men ta kontakt med NMK kontoret på e-post.)

NMK Esport medlemskap

Om man ønsker å være medlem av NMK esport er dette et medlemskap som kun knyttes mot esport og er ikke lisensbærende mot våre forbund.

Ved dette medlemskapet blir man knyttet mot NMK esportkomite og deres dicord og dialogplattformer.

Medlemskapet koster kr 300,- for senior (Fra det året man fyller 18 år) og 150,- for junior.

NMK forsikring

Norsk Motor Klubb (NMK) har partneravtale med Tryg forsikring og i den forbindelse benyttes medlemskap i NMK for å oppnå gode forsikringsavtaler.

Medlemmer som kun meldes inn for å benytte forsikringsavtalen skal benytte dette medlemskapet og ikke legges inn i lokal NMK klubb.

Denne avdelingen er ikke lisensbærende mot våre forbund.

Medlemskapspriser: 600,- for senior medlemskap og 400,- for de øvrige medlemskapene junior, og pensjonist.

Kontakt

Kontaktperson Gokart:

Stig Tore Sørlie
465 02 231

Kontaktperson Drifting:

Helge Myrseth
901 30 197

Kontaktpersen baneleie:

Paul Meland
958 29 450